• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • aom
 • FINGER
 • dao finger aom
 • Lưỡi cắt gạch 400
 • Dao bào Hộp Đỏ
 • Dao bào Hộp vàng
 • hx
 • vt01
 • vt03
 • vt04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

» VẬT TƯ NGÀNH GỖ

Dao Finger AOHO

Dao Finger Hiệu AOHO 160x50x4.0x2T-6M, Dao Finger Hiệu AOHO 160x50x4.0x2T-7M Dao Finger Hiệu AOHO 160x50x4.0x2T-9M Dao Finger Hiệu AOHO 160x50x4.0x2T-15M
THÔNG TIN CHI TIẾT
Ngoài ra còn có những quy cách như sau:
Dao Finger Hiệu AOHO 160x50x4.0x2T-6M,
Dao Finger Hiệu AOHO 160x50x4.0x2T-7M
Dao Finger Hiệu AOHO 160x50x4.0x2T-9M
Dao Finger Hiệu AOHO 160x50x4.0x2T-15M

» Một số sản phẩm khác